HATANO, Yoshiro, Da Hua ZOU, Da Jiang LU, Frank FU, Ji Zhi CHEN, and De Wei SHI. 1997. “Comparative Study of Physical Fitness of the Youth in Asia and Their Attitude Toward Sports: 亞洲青少年體適能及對運動態度的比較研究”. Asian Journal of Physical Education &Amp; Recreation 3 (2):4-11. https://doi.org/10.24112/ajper.31187.