TSAI, Shin Lin, Pu Hsi TSAI, Chou Chun HUANG, Tswen Kei TANG, and Wein Shiang TSAI. 2010. “Effects of Aerobic Dancing on Homocysteine and Blood Lipid Status: 有氧舞蹈對同半胱胺酸與血脂狀態的影響”. Asian Journal of Physical Education &Amp; Recreation 16 (1):79-85. https://doi.org/10.24112/ajper.161808.