TSAI, Shin Lin, Pu Hsi TSAI, Chou Chun HUANG, Tswen Kei TANG, and Wein Shiang TSAI. “Effects of Aerobic Dancing on Homocysteine and Blood Lipid Status: 有氧舞蹈對同半胱胺酸與血脂狀態的影響”. Asian Journal of Physical Education & Recreation 16, no. 1 (June 1, 2010): 79–85. Accessed February 1, 2023. https://ejournals.lib.hkbu.edu.hk/index.php/ajper/article/view/1808.