[1]
J. YAN, Y. PENG, and Y. YANG, “張仲景醫學倫理學思想述評: The Medical Ethics of Zhang Zongjing”, ijccpm, vol. 13, no. 1, pp. 69–81, Jan. 2015.